Not a nameless nihility!

desuko:

Strange days indeed.
Not a nameless nihility!

desuko:

Strange days indeed.

Tags: Comics